Ne prozivljavam ja
Velike ljubavi vise.
niti me to zanima.
Ja samo živim,
da preživim.
Da živim i osećam.
da živim i volim.
Svakoga i sve,
dana i sata
godine i meseca.
Živim i volim,
jer samo tako
mogu da postojim.
Dunja Popović

About The Author

Related Posts