Završena radionica forum teatra


Dvodnevna radionica „METODA FORUM TEATRA- korišćenje drame u edukaciji“ održana je u subotu i nedjelju, 16. i 17. februara 2019. u Domu omladine.

Cilj radionice je bio da se osobe u sistemu obrazovanja osnaže i ohrabre da koriste inovativni metod i time kod sebe i svojih đaka jačaju vještine nenasilne razrade sukoba, asertivne komunikacije i preventivnog djelovanja na stvaranje predrasuda.

Navedene vještine su bitne ukoliko nenasilje i mir posmatramo kao procese na kojima se kontinuirano mora raditi u svim segmentima društva.

Metoda forum teatra predstavljena je kao pogodna za korišćenje na kako časovima odeljenske zajednice, tako i na časovima književnosti i ostalih predmeta. Na ovaj način se bez mnogo barijera može diskutovati i o osjetljivim pitanjima vezanim za diskriminaciju, predsrasude, nasilje i druge teme.

Učešće je uzelo 10 nastavnica iz svih lokalnih škola i projektni tim. Učesnice su radionicu ocjenile sa najvišim ocjenama, a dobijeno znanje kao vrlo primenjivo.

 

Agenda radionica

09:00-09:40         Dobrodošli (predstavljanje projekta, agende,voditelja, predstavljanje učesnika)

09:40-09:55         Bujica ideja (konflikt, nenasilna komunikacija)

09:55-10:30         Od svađe slađe (Model nenasilne komunikacije & Role play)

10:30-11:00         Pauza

11:00-12:00         Individualni rad: vježba: Galerija likova (prvi utisak, predubeđenje o nekom koga prvi put vidimo)

12:00-13:00         Ručak    

13:00- 13:30        Teorijski set o predrasudama i stereotipima; grupni rad: vježba: lepljenje etiketa

13:30- 14:30        Vježba: Percepcija/ ili kako vidimo svet oko nas?  i diskusija u grupi

14:30- 15:00        Evaluacija

 

Radionica II dan

 

09:00-09:10         Dobrodošli (uvod u dan, predstavljanje agende)

09:10-09:30         Vežba: Barometar stavova

09:30-10:00         Teorijski set: spirala nasilja

10:00-10:30         Grupni rad: uloge u konfliktu

10:30-11:00         Pauza

11:00- 11:30   Teorijski set: metoda forum teatra- korišćenje drame u edukaciji

11:30-12:00         Grupni rad: Priprema forum teatar predstava sa temom vršnjačkog nasilja

12:00-13:00         Ručak    

13:00-13:30         Grupni rad: Priprema forum teatar predstava (nastavak)

13:30-14:30         Grupni rad: Izvođenje forum teatar predstava i diskusija

14:30-15:00         Evaluacija