Prvi sastanak u sklopu projekta “Platforma nezavisne kulturne scene-podsticaj saradnji vaninstitucionalnim akteriam u kulturi” održali smo u Nikšiću i okupili organizacije i pojedince koji su sa nam podijelili svoje viđenje NKS Crne Gore kao i koji su nam sledeći koraci u umrežavanju i zajedničkom djelovanju.

Zajednički stav svih prisutnih je da je nezavisna kulturna scena čini važan element ukupnog sistema kulture i nezaobilazan segment kulturno-umjetničkog stvaralaštva i kulturne baštine.

Predstavljene su aktivnosti prisutnih aktera na unapređivanju gotovo svih oblasti kulture, njenog razvoja, jačanja i vidljivosti u prethodom periodu, uprkos vrlo lošim uslovima koje su pogubno djelovale na rad i stvaralaštvo istih.

S obzirom da je zaista dosta postiguto u nezavisnoj produkciji sa minimalnim uslovima, i da se još više planira za naredni period, nismo mogli a da se ne zapitamo gde bi nam kraj bio da imamo obezbijeđene prostore za rad, redovne izvore finansiranja, edukovanu publiku i osviješćene donosioce odluka.

To su, ujedno bili i strateški ciljevi čijem će ostvarenjima naša platforma u budućnosti težiti