Mnoge misterije su vezane za sliku Leonarda da Vinčija ,,Tajna večera”. Počevši od toga da se na Isusovoj desnoj strani, na mjestu Sv. Jovana Bogoslova, nalazi žena (Marija Magdalena) do toga, da je sam da Vinči iskoristio svoj lik kao inspiraciju za izgled apostola Toma i Jovana i mnogih drugih misterija sa čime su naročito upoznati ljubitelji Da Vinčijevog koda.                                                                                                                                                                                        Inspiraciju za izgled svakog od likova, Leonardo je nalazio u živim modelima. Najteže je bilo pronaći modele koji će odgovarati liku Isusa i Jude.Upravo je za tu činjenicu vezana ova zanimljiva priča. Za lik Isusa mu je trebalo mlado, nevino, lijepo lice, kakvo je i našao u jednom devetnaestogodišnjem mladiću koji je pjevao u crkvenom horu. Pravi problem jeste predstavljalo lice koje će pozirati za Judu.Godine su prolazile, slika još nije bila završena i dalje je tražio lice koje bi odgovaralo Judinom.U posljednjem trenutku, pomirivši se sa tim da nikad neće naći idealan model za ovaj lik, zapazio je lokalnog pijanicu koji je ležao u obližnjem jarku, čovjeka grubog izgleda, surovog pogleda, pravo oličenje grijeha i bezbožnosti. Izvukavši ga, odveo ga je do crkve Santa Maria gdje je poslje par sati počeo sa skiciranjem. Kada je pijanac došao sebi, zagledao se u već dovršenu sliku, u tom trenutku poče plakati i reče: ,,Zar me se ne sjećate?Prije pet godina sam vam pozirao za Hristov lik.”