Svjetska digitalna biblioteka – World Digital Library


The World Digital Library (WDL) – Svjetska digitalna biblioteka projekat je Kongresne biblioteka Sjedinjenih Američkih Država sa podrškom UNESCO-a i saradnjom sa bibliotekama, arhivima, muzejima, obrazovnim ustanovama i međunarodnim organizacijama iz cijelog svijeta.

Naime, WDL sadržaje iz pomenutih resursa čini dostupnim onlajn, besplatno i u višejezičnim formatima, i to materijale iz 193 zemlje svijeta.

Sadržajima Svjetske digitalne biblioteke može se pristupiti na sajtu: https://www.wdl.org

Svjetska digitalna biblioteka sadrži knjige, rukopise, mape, novine, žurnale i druge štampane materijale, kao i fotografije, audio zapise i filmove. Digitalna biblioteka se može pretraživati po mjestu i vremenu nastanka, temi, formatu, jeziku i matičnoj instituciji.

Ideju za Svjetsku digitalnu biblioteku predložio bibliotekar Kongresne biblioteke Džejms Bilington, 2005. godine na sjednici UNESCO-a, da bi ona zaživjela i puštena u pogon 2009. godine, nakon niza sastanaka eksperata širom svijeta.