Omladinski kulturni centar Herceg Novi je počeo sa implementacijom projekta “N.O.I.S.E”- doprinos aktivnom učešću mladih na nezavisnoj kulturnoj sceni koji će trajati do kraja aprila 2020.godine.

Glavni cilj projekta je osnaživanje mladih za aktivnije učestvovanje na nezavisnoj sceni kroz osiguravanje “prostora” za informisanje, razmjenu i promociju njihovog  stvaralaštva i objezbeđivanje uslova za odgovor na kulturne potrebe i razvoj kulturnih praksi mladih.

Kako bi promovisali projekat i okupili mlade volontere koji će nam pomoći sa ažuriranjem portala, osmislili smo kratki video u kojem pozivale mlade ljude od 14-30 godina starosti da nam se pridruže u osmišljavanju sadržaja na našem portalu .

Projekat je finansiran od strane Ministarstva kulture Crne Gore.

Video možete pogledati na sledećem linku:

https://www.facebook.com/OmladinskiKulturniCentarHN/videos/3433217923415427/