Prijava za trening “Volonterizam u Boki”


U sklopu projekta StroNGO čiji je cilj da se doprinese razvoju snažnijeg civilnog društva u Boki Kotorskoj, partneri projekta organizovaće trening na temu “Volonterizam u Boki”. Pozivamo zainteresovane predstavnike/ce nevladinih organizacija sa teritorija opština Budva, Kotor, Tivat i Herceg Novi, koji žele da unaprijede svoj rad sa volonterima, da se prijave na učešće na treningu. Program treninga i detalje učešća pogledajte na sajtu www.expeditio.org

Datum: 16-17. april 2016.
Mjesto: Centar za kulturu Gornja Lastva
Kontakt osoba: Vesna Leković, koordinatorka NVO Expeditio
Telefon: 032 302 520
E-mail: vesna@expeditio.org
Rok za prijavljivanje: petak 8. april 2016.