OKC od decembra 2018. sprovodi projekat  „Platforma nezavisne kulturne scene- podsticaj saradnji vaninstitucionalnim akterima u kulturi““. Cilj navedenog projekta je jačanje nezavisne scene kroz podršku umrežavanja, saradnje, razmjene informacija, znanja i iskustava vaninstitucionalnih aktera kulture, koji planiramo da ostvarimo kroz mapiranja scene u opštinama primorskog i centralog regiona Crne Gore, kao i podsticaj koprodukcijske saradnje aktera nezavisne kulturne scene na istoj teritoriji.

Vjerujući da postoji veliki potencijal u nezavisnoj kulturnoj sceni, ali i potreba da se ona razvija, umrežava i efikasnije djeluje, a kako bi se prepoznala važnost nezavisne scene za razvoj kulture u Boki kotorskoj i na nivou Crne Gore, plan nam je da pokrenemo zajedničku platformu djelovanja vaninstitucionalnih aktera u kulturi.

Platforma će djelovati sa ciljem osnaživanja kapaciteta organizacija nezavisne kulture; prenosom dobrih praksi i znanja; osnaživanja aktera koji doprinose razvoju nezavisnih, nekomercijalnih produkcija na području šireg regiona Boke kotorske; na stvaranju uslova za kontinuiranu realizaciju partnerskih projekata, između organizacija nezavisnekulture, koje djeluju u Crnoj Gori.Akteri nezavisne kulturne scene u Herceg Novom prvi put su se 2016.godine objedinili radi razmjene ideja i produkcije kulturnih programa, jačanja kapaciteta organizacija i scene u cjelini, otpočinjanja procesa dijaloga i saradnje sa donosiocima odluka i kulturnim institucijama u gradu, radi poboljšanja uslova za kulturni razvoj, kako aktera scene, tako i publike.

Zajednički program, zaokružen u događaju „12h Re:hub“, u bivšem motelu Dubrava, predstavlja primjer inovativne i društveno angažovane kulturne produkcije različitih aktera iz Herceg Novog.

Projekat „Platforma nezavisne kulturne scene- podsticaj saradnji vaninstitucionalnim akterima u kulturi“ je podržan od strane Ministarstva kulture Crne Gore u okviru programa „Raznolikost izraza nezavisne kulturne scene“