Pol kao jedina prepreka programerkama


Po studiji iz 2015. godine, prikazano je da čak 92% programera su muškarci. Međutim, kako kaže ovonedeljna studija iz Stejt univerziteta Sjeverne Karoline u Americi, tih 8% žena su bolji u svom poslu od muškaraca. Zaključak je izveden iz činjenice da su kodovi koji pišu žene mnogo češće odobravani i prihvatani u odnosu na one koji su pisali muškarci.

Istraživači sa ovog univerziteta su pratili reputaciju programera na GitHub-u, koji je online zajednica programera, gdje su njihovi kodovi postavljeni i podijeljeni sa javnošću. Analizirajući na koji način pol utiče na prihvatanje kodova koji se pišu za tuđi projekat po zahtjevu, zaključeno je da  kod koji je pisala žena ima veću šansu da bude prihvaćen, i to u slučajevima u kojima se ne zna da ga je pisala žena.

“Veliko je iznenađenje to da rezultati pokazuju da unosi žena su mnogo češće prihvaćeni nego unosi muškaraca”, objašnjavaju autori studije. “Međutim, kada je jasno prikazano da je žena autor koda, mnogo češće su odbijane. Zaključak je da, iako su žene na GitHub-u kompetentnije od muškaraca, prema njima i dalje postoje predrasude.”

Posebno je interesantna činjenica da žene, iako u veoma malom procentu programera, ipak prolaze bolje od muškaraca.

Informatika kao sredina u kojoj dominiraju muškarci, stvara mnogo manje programerki. Tako obeshrabrene disproporcionalnom stopom odbijanja, žene programerke odustaju, a one koju su planirale da to postanu, odustaju i prije nego što su počeli. I tako, predrasude upravljaju sudbinom mnogobrojnih žena, iako je čak naučno pobijeno, više puta, da ne postoje poslovi u kojima su muškarci ili žene bolji.

Tako da, jedino što stoji programerkama na putu jeste njihov pol.