Ako ne možete da razlikujete osmijeh od mrkog pogleda, šanse su da niste dovoljno naspavani.
Novo istraživanje na Berkli Univerzitetu pokazuje da manjak sna otupljuje našu sposobnost da precizno čitamo izraze lica. Ovaj nedostatak može imati ozbiljne posledice, kao ne prepoznavanje da li je dijete u bolovima ili bolesno, ili razlikovanja potencijalnog pljačkaša od prijatelja.
Prepoznavanje emocionalnih izraza osoba oko nas omogućava donošenje odluke da li ili ne želimo da komuniciramo sa njima, a i obrnuto, oni sa nama”, rekao je glavni autor istraživanja Metju Voker, profesor psihologije i neurologije na Berkliju.
“Ovi nalazi su posebno zabrinjavajući, sa obzirom na činjenicu da su dvije trećine ljudi u razvijenim zemljama nenaspavani”, dodao je Voker.
Za eksperiment, 18 zdravih ljudi je posmatralo i ocjenjivalo 70 izraza lica koja su se kretala od prijateljskih do prijetećih, jednom odmah nakon pune noći sna i jednom posle 24 sata u budnom stanju. Naučnici su pratili otkucaje srca i impulse mozga, i zaključili da je nenaspavan mozak u stanju da pomiješa prijeteće od prijateljskih izraza lica. Pored toga, utvrdjeno je da je kod ovih osoba došlo do poremećaja u neuro vezi mozga i srca.
“Što je bolji kvalitet sna, to su mozak i tijelo bolje povezani i bolje reaguju na potencijalne prijetnje”, rekao je Voker. “Očigledno je da san, na neki način, resetuje magnetni sjever našeg emocionalnog kompasa. Ova studija pruža još jedan dokaz o našoj suštinskoj potrebi za spavanjem”