Zadovoljstvo nam je da objavimo da je NVO Omladinski kulturni centar Herceg Novi, obezbijedio sredstva za realizaciju projekta Omladinski forum teatar- alat za rekonstrukciju procesa pomirenja” koji će se uz podršku opštinskog Sekretarijata za kulturu i obrazovanje sprovoditi od decembra 2018. do maja 2019.

Ključne aktivnosti projekta su: sastanci sa svim zainteresovanim stranama, umrežavanje i razvijanje saradnje, dizajniranje atraktivnog vizuelnog identiteta projekta i  promotivnog materijala, medijska promocija, okupljanje i informisanje učesnika radionice i forum teatra,sprovođenje radionica i forum teatar predstava, priprema, uređivanje i distribucija publikacije.

Projekat “Omladinski forum teatar- alat za rekonstrukciju procesa pomirenja” ima za ciljeve unapređivanje interkulturnog dijaloga i umrežavanja mladih kroz učešće u procesu osmišljavanja i izvođenja  forum teatra i promocije na društvenim mrežama i omladinskom portalu; praktikovanje i širenje znanja o inovativnom metodu od strane nastavnika – učesnika radionica kako bi se smanjilo nivo govora mržnje i obezbijedilo multipliciranje rezultata projekta.

Aktivnosti projekta namjenjene su uglavnom djeci i mladima ( iz osnovnih i srednje škola u Herceg Novom) kao učesnicima forum teatar predstave i profesionalcima koji rade sa mladima (nastavnicima osnovnih i srednjih škola kao učesnicima radionica prenošenja znanja o forum teatru), a neke od aktivnosti odnosiće se na saradnju i razmjenu iskustava sa referentkinjom za mlade Opštine Herceg Novi i različitim predstavnicima opštinskih obrazovnih institucija i NVO

Očekujemo da će veći broj mladih, ali i roditelji/staratelji, ostali nastavnici i stručnjaci koji se bave mladim, kao i  šira javnost uzeti učešće  kao publika forum teatar predstave.

Projekat je podržan od strane Evropske unije kroz program ”Divided Past – Joint Future” koji sprovode 18 partnerskih organizacija (koje dolaze iz 7 država u programu IPA, kao i iz Slovenije, Hrvatske, Austrije i Holandije), dok je vodeća organizacija Omladinski komunikativni centar Banja Luka.

S obzirom da je projekat “Omladinski forum teatar- alat za rekonstrukciju procesa pomirenja” u povezan sa strategijama i akcionim planovima iz sfere obrazovanja i vaspitanja, dobijena je saglasnost Ministarstva prosvjete za sprovođenje projektnih aktivnosti u osnovnim i srednjoj školi u Herceg Novom.