Međunarodna konferencija u Skoplju


Institut za političke studije u Skoplju poziva vas da se prijavite i učestvujete na međunarodnoj konferenciji koja će se održati 3. i 4. juna 2016. godine.
Cilj konferencije je da se pokrene pitanje međunaronih odnosa i politike, životne sredine i enrgetske sigurnosti.
Kandidati koji žele da učestvuju na ovom programu dužni su da napišu rad o navedenim temama koji će izložiti za vrijeme trjanja konferencije. Rad mora biti napisan na engleskom jeziku, koji je i službeni jezik ove konferencije.
Da bi se prijavili rad morate poslati na mejl adresu: conference.ispn@gmail.com
Krajnji rok za prijavljivanje je 29. april 2016. godine.
Više informacija o konferenciji možete pronaći ovdje