Galerija-kafe Petak, koja se nalazi u Lominoj ulici br. 14 u Beogradu poziva sve zainteresovane umetnike, kako afirmisane, tako i neafirmisane, kao i studente umjetničkih škola i fakulteta, da se prijave na konkurs udruženja Kreativna fabrika u okviru projekta “DosijeUmetnik” za kolektivno izlaganje na temu “IMPULS”. 

Impuls kao tema može se odnositi na impuls srca, života, ljubavi, tijela, sile, grada… i svega onog što umjetnik doživljava pod tom riječju.
Izložba je žirirana, a za izlaganje će biti odabrano oko 20-tak umjetnika.
Umjetnici mogu konkurisati sa maksimum dva rada u bilo kojoj tehnici ( slike, grafike, crteži, digitalne grafike, plakati, kolaži, fotografije, skulpture, mozaici, instalacije…)
Svi zainteresovani umjetnici treba da pošalju prijavu na mejl: kolektivnaizlozbaimpuls@gmail.com
KOKURS JE OTVOREN DO 1. MARTA 2016. a rezultate konkursa umjetnici će dobiti na mejl, koji su naveli u prijavi, najkasnije do 10. marta 2016. Termin održavanja izložbe biće naknadno određen.
Participacija za izložbu u koju je uračunata cena opreme i štampanja kataloga i plakata je 200 RSD. Svaki izlagač će dobiti po jedan katalog. Participacija se plaća naknadno, ukoliko prođete žiriranje, na dan predaje radova.
Umetnici koji prođu žiriranje u obavezi su da donesu radove u zakazanom roku u kafe galeriju Petak. Umetnici koji ne žive u Beogradu ili umetnici iz inostranstva sami snose troškove slanja radova i troškove vraćanja. Galerija ne snosi odgovornost ukoliko dođe do oštete radova prilikom transporta istih, niti ukoliko dođe do oštećenja usled neadekvatnog opremanja radova za izlaganje.
Prijava treba da sadrži sledece podatke: 
1. Ime i prezime autora
2. Mesto prebivališta
3. Naziv radova i njihova tehnika i dimenzije ( crtež, slika, grafika, dig. grafika,fotografija, dizajn, strip,ilustracija, skulptura…)
5. Fotografije jednog ili dva rada sa njihovim nazivima u JPG formatu (u rezoluciji do 200dpi)
6. Kratku biografiju
Pristigle prijave razmotriće Umetnički savjet galerije. Rezultati ce biti dostavljeni na Vašu mejl adresu.