Konkurs Šok zadruge za izložbene i druge kulturno-umjetničke aktivnosti


Šok zadruga raspisala je konkurs za izložbene i druge kulturno-umjetničke aktivnosti u okviru njenih galerijskih prostora u Novom Sadu.

Preduslova nema, a konkursnu dokumentaciju potrebno je poslati do 20. februara u elektronskoj formi na mejl adresu: sokzadruga@gmail.com

Konkursni materijal treba da sadrži:

1. Kratku narativnu biografiju autorke/a sa kontakt podacima
CV po želji (Word doc, latinično pismo, do 3.000 karaktera sa razmacima)

2. Fotografiju (portret, autoportret)
(jpg, dimenzije 1920×1080 px, horizontalne orijentacije, rgb)

3. Kratak opis (po potrebi i opširan) onoga što bi se realizovalo u okviru prostora i programa Šok zadruge

4. Vizuelnu dokumentaciju (reprodukcije, skice ili dr.)
(jpg, dimenzije 1920×1080 px, horizontalne orijentacije, rgb)

5. Tehničke i druge potrebe nužne za realizaciju

Članovi Umetničkog saveta i spisak prihvaćenih predloga autorki i autora biće objavljeni na sajtu sokzadruga.com, na kojem je moguće pronaći i opis svih galerijskih prostora Šok zadruge.

Više o Šok zadruzi i pozivu na sajtu SEEcult-a i Šok zadruge

,