Izložba “Dobrović u Dubrovniku: poduhvat moderne arhitekture”


Izložba “Dobrović u Dubrovniku: poduhvat moderne arhitekture” biće otvorena 23. februara u Oris Kući arhitekture u Zagrebu, a posvećena je radu (1897-1967), jednog od najvažnijih predstavnika moderne arhitekture u bivšoj Jugoslaviji.

Izložba je proizašla iz knjige “Dobrović in Dubrovnik – A Venture in Modern Architecture” autora Krunoslava Ivanišina sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu,Volfganga Talera (Wolfgang Thaler) i Ljiljane Blagojević sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, koja pažljivo istražuje Dobrovićev rad i način na koji je uticao na arhitekturu Dubrovnika i okoline, gde je živio i radio od 1934. do 1943. godine.

Dobrović je u tom periodu projektovao i izveo niz porodičnih kuća, javnih zgrada i tzv. parkovnih uređenja.

Hotel “Grand”, koji ujedno i označava početak turizma u savremenom smislu na ostrvu Lopudu, Vila “Adonis” i Vila “Vesna” samo su neki od projekata koji će biti predstavljeni na izložbi, a postali su ikone dubrovačke arhitekture prve polovine 20. veka.

Nacrti, dokumentacija i brojne Talerove fotografije donose uvid u arhitektonsko stvaralaštvo slavnog arhitekte, koji je rođen u Pečuju 1897. godine, a umro u Beogradu 1967.

Na Odsijeku za arhitekturu Češke visoke tehničke škole u Pragu diplomirao je 1923. godine. U Pragu je djelovao desetak godina, nakon čega se preselio u Dubrovnik.

Desetogodišnje dubrovačko razdoblje najplodniji je i najvažniji period Dobrovićevog autorskog opusa. Posle Drugog svetskog rata rata delovao je u Beogradu, a od 1948. godine pa do smrti bio je profesor na beogradskom Arhitektonskom fakultetu.

Bio je član RIBA i SANU i dopisni član JAZU.

Za 3. mart najavljeno je predavanje Ivanišina o opusu Dobrovića u Dubrovniku.

Izložba će biti otvorena do 6. marta, a ulaz je besplatan.