Svake godine širom svijeta se baci 1,3 miljarde tona hrane, bez ikakvog razmatranja o davanju iste za dobrotvorne svrhe ili tzv. “bankama hrane”. Zahvaljujući najnovijem rješenju koje stiže iz Francuske.

Francuski senat je izglasao odluku kojom se neprodata hrana ne smije bacati, i tako je postala prva zemlja na svijetu sa zabranom poput ove. Umjesto bacanja hrane, supermarketi veći od 400 kvadratnih metara će morati da potpišu ugovore kojima će se hrana donirati u dobrotvorne svrhe. Svaki gazda koji prekrši ovu zabranu, moraće da plati kaznu do 75,000 eura, ili dvije godine zatvora.

“Najvažnije, zbog ove zabrane koja obavezuje supermarkete da potpišu donatorske ugovore, moći ćemo da poboljšamo kvalitet i raznovrsnost hrane koju dobijamo i distribuiramo”, izjavio je Žak Baile, predstavnik vrha mreže francuskih banaka hrane “Banques Alimentaires”.

“Gledano sa nutritivne strane, trenutno smo u deficitu mesa, i imamo nešto manje nedostatke voća i povrća”, dodao je on.

Banke hrane i humanitarne organizacije će biti odgovorne za sakupljanje i skladištenje hrane, tako da će biti potreban velik broj volontera i pomagača za nadolazeće količine hrane. Takođe, za sve to biće potrebni centri u kojima će se hrana dijeliti, da bi se izbjegao rad na ulici.

Procijenjeno je da sama Francuska godišnje baci 7,1 milion tona hrane, čega svega 11 posto čine prodavnice (67 posto su potrošači a 15 restorani), tako da je ovo samo početak. Ipak, ovo je važan korak prema održivom društvu.

Ova kampanja je počela kao peticija, inicijativom političara Arbaša Derambaraša, čiji se saradnici sad nadaju sličnim zakonodavstvima kao odgovor Evropske Unije.

Po francuskom zakonu, supermarketima je takođe zabranjeno namjerno kvarenje hrane, kao što je sipanje izbjeljivača na hranu da bi ona postala manje upotrebljiva nakon što nije prodata.

Kada, ili kako, će ostale zemlje pratiti ovaj pozitivan primjer, ostaje da se vidi.