Category: No Hate Speech

 • Šta je demokratija?

  Šta je demokratija?

  Riječ demokratija označava oblik vladavine gdje odlučuju svi građani. To je suprotno od vlasti nekolicine ili samo jednog čovjeka. Demokratija podrazumijeva jednako pravo svakog građanina da učestvuje u odlučivanju o javnim i državnim poslovima. Demokratija predstavlja oblik vlasti u kojem sve odluke neke države donosi većina građana kroz poštene izbore. Kad su ti uslovi ispunjeni, […]

 • Priručnik za borbu protiv govora mržnje

  Priručnik za borbu protiv govora mržnje

  Savjet Evrope je objavio Priručnik za borbu protiv govora mržnje kroz obrazovanje o ljudskim pravima. Priručnik je dizajniran da bude podrška Pokretu protiv govora mržnje, koji predstavlja kampanju Savjeta Evrope protiv govora mržnje na internetu i biće koristan edukatorima koji rade na ovom problemu, unutar i van formalnog sistema obrazovanja kao i pojedincima. Priručnik je dizajniran za rad sa mladim ljudima od 13 […]

 • Konferencija o ulozi škole u suzbijanju govora mržnje na internetu

  Konferencija o ulozi škole u suzbijanju govora mržnje na internetu

  U okviru kampanje „Suzbijanje govora mržnje“ organizovana je konferencija „Škola kao resurs u prevenciji i borbi protiv govora mržnje na internetu”. Poruka kampanje i konferencije jeste da svi zajedno treba da kreiramo virtuelni svijet u kome se poštuje premisa da je on-line svijet javni prostor, i da se principi i vrijednosti ljudskih prava i u […]

 • Trening-Non violent action and prevention of Hate speech in the media

  Trening-Non violent action and prevention of Hate speech in the media

  U prostorijama OKC-a u nedelju, 29. novembra 2015. godine smo organizovali trening Non violent action and prevention of Hate speech in the media- Govor mržnje u medijima i nenasilno rješavanje konflikata. Radionicu je držala Ervina Dabižinović, aktiviskinja i koordinatorka Programa ženskih studija u nevladinoj organizaciji “Anima” iz Kotora. Tokom jednodnevnog druženja, učesnici radionice su mogli da […]

 • Šta je govor mržnje i No Hate Speech Movement?

  Šta je govor mržnje i No Hate Speech Movement?

  Internet nam nudi mogućnost da kreiramo, distribuiramo i konzumiramo medijske sadržaje. Takoreći, internet je pun prostora za učešće i samoizražavanje, posebno sa razvojom socijalnih mreža u kojima većina nas, manje više učestvuje. Međutim, svakodnevno smo svjedoci zloupotrebe ovoga prostora i to na način kojim se krše ljudska prava – govorom mržnje i zlostavljanja na internetu. […]

 • Trening u Gruziji – Hate is Not Our Fate

  Trening u Gruziji – Hate is Not Our Fate

  Kao saradnici na projektu Hate is not our fate, dva člana naše organizacije su boravila na treningu u Gruziji od 3-12. novembra 2015. godine. Organizacije Droni iz Tbilisija, Gruzija i Be International iz Brna, Češka su  osmislili projekat Hate is not our fate. Implementacija projekta se sastoji iz tri faze-u prvoj fazi se realizovao trening […]