7. Evropski Fejsbuk pjesnički festival


  1. Evropski Fejsbuk pjesnički festival održaće se od 15. do 17. aprila 2016.godine na Novosadskom sajmu, u okviru 22. međunarodnog Salona knjiga, u organizaciji Banatskog kulturnog centra i Novosadskog sajma.

Festival svake godine okuplja, u virtuelnom i stvarnom svijetu, oko 500 pjesnika iz 20-ak država svijeta, koji svoje stvaralaštvo predstavljaju na Fejsbuku, sa ciljem da njihovu virtuelnu pjesničku komunikaciju pretvori u stvarnu gostovanjem na Novosadskom sajmu. Pjesnici koji nisu u mogućnosti da prisustvuju festivalu učestvuju virtuelnim putem preko Fejsbuka postavljanjem svoje pjesme na Fejsbuk stranici Festivala.

Ukoliko želite da se priajvite pošaljite jednu neobjavljenu pjesmu na maternjem jeziku i lične podatke (ime, prezime, adresa, telefon) do 15. 03. 2016. godine na e-mail:fejsbukfestival@gmail.com

Neobjavljena pjesma podrzumeva pjesmu neobjavljenu u zvanično registrovanoj publikaciji u štampanoj ili elektronskoj formi (knjiga, časopis), a ne podrazumeva pjesmu objavljenu na Fejsbuku, ličnom blogu i sl.

Slanjem pjesme, autor se prijavljuje za učešće i istovremeno konkuriše za nagradu i objavljivanje u zbornicima.

Molimo pjesnike da u prijavi navedu da li će prisustvovati Festivalu lično ili će učestvovati preko Fejsbuka postavljanjem svoje pjesme na stranici Festivala koja glasi: Evropski Fejsbuk pesnički festival.

Pjesnici će putem e-maila biti blagovremeno obavješteni o rasporedu učešća 16. i 17. aprila, kao i o tačnom programu Festivala.

Najbolji pesnik će, kao glavnu nagradu, dobiti štampanje samostalne zbirke pjesama. Pjesme koje uđu u uži izbor biće objavljene u zborniku u štampanoj formi, dok će sve pjesme pristigle na konkurs biti objavljene zborniku u elektronskoj formi na CD-u.

Žiriranje pesama se vrši dvostepeno. Pobjednici prethodnih šest Festivala će odabrati pjesme koje će ući u uži izbor (svaki član prvostepenog žirija odabira po 5 pjesama), dok će drugostepeni žiri iz užeg izbora odabrati glavnog pobednika Festivala.

Pravo učešća na Festivalu imaju svi koji pišu poeziju bez ograničenja – starosnog, polnog, verskog, nacionalnog, profesionalnog…

Nakon šest godina održavanja Festivala, organizuje se Okrugli sto na temu FEJSBUK (I) KNJIŽEVNOST kako bi se evaluirali dosadašnji dometi Festivala i promene koje je Fejsbuk uneo u književnost uopšte.

Za sve informacije možete zvati na telefon +381 (0) 23/783-155 ili postaviti pitanje putem e-mail:fejsbukfestival@gmail.com