U nastavku projekta “Platforma nezavisne kulturne scene- podsticaj saradnji vaninstitucionalnim akterima u kulturi“ organizovali smo sastanke sa akterima nezavisne scene u Tivtu i Budvi. Raspravljali smo o pravcima djelovanja, nastavku rada na nacionalnoj platformi nezavisne kulturene scene, stvorili uslove za umrežavanje i razgovarali o budućim projektima i zajedničkom djelovanju.

Sem uobičajenih pitanja o mogućnostima i izazovima razvoja scene bez elementarnih uslova za rad, postavilo se pitanje i ko sve može biti dio platforme.

S obzirom da ne postoji jasna definicija nezavisne kulturne scene, naša ideja vodilja je da su to svi oni pojedinci, inicijative, formalna i neformalna udruženja koja nemaju institucionalne uslove za produkciju svojih programa (nezavisno od izvora finansiranja i pružene podrške za rad u vidu prostora ili ljudskih resursa).

Iako je najveći dio aktera okupljenih oko platforme fokusiran na programiranje događaja vezanih za savremenu umjetnost, dizajn i arhitekturu, ipak ostajemo otvoreni i za sve one pojedince, inicijative i organizacije koje njeguju kulturnu baštinu i tradiciju.