S obzirom na veliko nezadovoljstvo aktera nezavisne scene sa pozivom od prošle godine, te celokupnom situacijom kada je riječ o mogućnostima finansiranja projekata nevladinih organizacija od strane Ministarstva, novi konkurs Ministastva kulture Crne Gore pretenduje da ispravi greške od prethodne godine.

Ovome možemo zahvaliti i prigovorima i preporukama koje su date u vidu doprinosa članova/ica kroz sastanke povodom izrade sektorske analize.

Strateški ciljevi i prioriteti čijem ostvarenju treba da doprinesu projekti/programi nevladinih organizacija u 2019. godini su:

  1. Jačanje nezavisne kulturne scene
  2. Zaštita i promocija raznolikosti kulturnih izraza
  3. Ravnomjeran razvoj kulture na cijeloj teritoriji Crne Gore
  4. Unapređenje djelatnosti kulture – Strateško planiranje u kulturi (istraživački projekti).

 

Prioritetni problemi u umjetnosti i kulturi čije rješavanje se planira finansiranjem projekata/programa nevladinih organizacija su: nedovoljno djelovanje nezavisne kulturne scene u realizaciji kvalitetnih projekata i programa od značaja za unapređenje i razvoj oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva i kulturne baštine, u skladu sa savremenim kulturnim praksama i definisanim javnim interesom u kulturi, kao i nepostojanje sveobuhvatnog istraživanja i analize nezavisne kulturne scene u Crnoj Gori.

 

Ciljne grupe su: nevladine organizacije iz oblasti umjetnosti i kulture, strukovna udruženja, publika i konzumenti sadržaja u kulturi, lokalne zajednice manje razvijenih opština, mladi, žene, socijalno senzitivne grupe (osobe s invaliditetom, LGBT itd.), manjinske zajednice. Prepoznate potrebe ciljnih grupa su: unapređenje kapaciteta, vidljivost, umrežavanje i partnerski odnos u realizaciji kulturne politike, kao i raznovrsnost i dostupnost kulturnih sadržaja i ravnomjerna zastupljenost na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Više o pozivu i uslovima konkursa možete pronaći na http://www.mku.gov.me/rubrike/konkursi/197409/Javni-konkurs-Podignimo-zavjesu-nezavisne-kulturne-scene.html