NVO Kreativni centar Tivat, jedna od članica novoosnovane platforme u okviru projekta „Platforma nezavisne kulturne scene- podsticaj saradnji vaninstitucionalnim akterima u kulturi“ nastupiće sa svojom standardnom izložbom na pratećem programu Kotorskog festivala pozorišta za djecu.

Kreativni centar Tivat zadnjih 7 godina uspješno relizuje likovne programe za djecu,mlade i odrasle u Tivtu. Upriličili su preko 15 kolektivnih izložbi polaznika i polaznica likovnih radionica koji su na svojevrstan način obagatile kulturnu ponudu grada Tivta a svojim polaznicima/ama omogućile, da se i ubuduće nastave baviti sobom i svijetom oko sebe, kroz likovni izraz.

Dosadasnje aktivnosti Kreativnog centra Tivat bile su bazirane kako na likovnim radionicama u ateljeu, tako i na aktivnostima na otvorenom, odnosno aktivnostima poput intervencija u prostoru,u vidu oslikavanja murala na javnim površinama i interaktivnim likovnim radionicama za djecu i mlade u okviru raznoraznih dogadjaja,festivala i performansa u lokalnim zajednicama.

Sva aktivnosti Kreativnog centra Tivat možete pratiti na njihovoj istoimenoj Facebook stranici.