YOUTH FORUM THEATRE

Završena radionica forum teatra
YOUTH FORUM THEATRE

Dvodnevna radionica „METODA FORUM TEATRA- korišćenje drame u edukaciji“ održana je u subotu i nedjelju, 16. i 17. februara 2019. u Domu omladine. Cilj radionice je bio da se osobe u sistemu obrazovanja osnaže i ohrabre da koriste inovativni metod i time kod sebe i svojih đaka jačaju vještine nenasilne razrade sukoba, asertivne komunikacije i preventivnog djelovanja na stvaranje predrasuda. Navedene vještine su bitne ukoliko nenasilje i mir posmatramo kao procese na kojima se kontinuirano mora raditi u svim segmentima...

Like
833
0
Tuesday, 19 February 2019
Poziv na radionicu  „Metoda forum teatra- korišćenje drame u edukaciji“
YOUTH FORUM THEATRE

Ispred NVO Omladinski kulturni centar Herceg Novi, pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešće na projektu „Omladinski forum teatar- alat za rekonstrukciju procesa pomirenja” koji uz podršku opštinskog Sekretarijata za kulturu i obrazovanje sprovodimo od decembra 2018. Ovim putem Vas molimo sve zainteresovane da se prijave na dvodnevnu radionicu „Metoda forum teatra- korišćenje drame u edukaciji“ (16. i 17. februar 2019.) . Preporuka je da se prijave osobe koje rade sa djecom i mladima, bilo da su angažovane kroz osnovno i...

Like
827
0
Sunday, 10 February 2019
Šta je forum teatar?
YOUTH FORUM THEATRE

Teatar  potlačenih je forma interaktivnog pozorišta čiji je tvorac brazilski reditelj i aktivista Augusto Boal. Bogatstvo Teatra potlačenih leži u  umjetničkoj  snazi koja potiče  promjene u realnosti, sada i ovdje. Nastao je 1971. godine  sa specifičnim ciljem da se bavi lokalnim socijalno-političkim  problemima, dok se danas koristi u uspostavljanju svih vrsta društvenih dijaloga. U Evropi se proširio i postao vrlo prisutna forma primjenjenog pozorišta. Kroz razvoj tehnike, uočeno je da se sve forme Teatra potlačenih,...

Like
830
0
Sunday, 30 December 2018
Novi projekat omladinski forum teatar
YOUTH FORUM THEATRE

Zadovoljstvo nam je da objavimo da je NVO Omladinski kulturni centar Herceg Novi, obezbijedio sredstva za realizaciju projekta „Omladinski forum teatar- alat za rekonstrukciju procesa pomirenja” koji će se uz podršku opštinskog Sekretarijata za kulturu i obrazovanje sprovoditi od decembra 2018. do maja 2019. Ključne aktivnosti projekta su: sastanci sa svim zainteresovanim stranama, umrežavanje i razvijanje saradnje, dizajniranje atraktivnog vizuelnog identiteta projekta i  promotivnog materijala, medijska promocija, okupljanje i...

Like
607
0
Saturday, 22 December 2018