Poziv akterima nezavisne kulturne scene
Nezavisna kulturna scena

OKC od decembra 2018. sprovodi projekat  „Platforma nezavisne kulturne scene- podsticaj saradnji vaninstitucionalnim akterima u kulturi““. Cilj navedenog projekta je jačanje nezavisne scene kroz podršku umrežavanja, saradnje, razmjene informacija, znanja i iskustava vaninstitucionalnih aktera kulture, koji planiramo da ostvarimo kroz mapiranja scene u opštinama primorskog i centralog regiona Crne Gore, kao i podsticaj koprodukcijske saradnje aktera nezavisne kulturne scene na istoj teritoriji. Vjerujući da postoji veliki potencijal...

Like
94
0
Wednesday, 20 February 2019
Završena radionica forum teatra
YOUTH FORUM THEATRE

Dvodnevna radionica „METODA FORUM TEATRA- korišćenje drame u edukaciji“ održana je u subotu i nedjelju, 16. i 17. februara 2019. u Domu omladine. Cilj radionice je bio da se osobe u sistemu obrazovanja osnaže i ohrabre da koriste inovativni metod i time kod sebe i svojih đaka jačaju vještine nenasilne razrade sukoba, asertivne komunikacije i preventivnog djelovanja na stvaranje predrasuda. Navedene vještine su bitne ukoliko nenasilje i mir posmatramo kao procese na kojima se kontinuirano mora raditi u svim segmentima...

Like
1293
0
Tuesday, 19 February 2019
Poziv na radionicu  „Metoda forum teatra- korišćenje drame u edukaciji“
YOUTH FORUM THEATRE

Ispred NVO Omladinski kulturni centar Herceg Novi, pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešće na projektu „Omladinski forum teatar- alat za rekonstrukciju procesa pomirenja” koji uz podršku opštinskog Sekretarijata za kulturu i obrazovanje sprovodimo od decembra 2018. Ovim putem Vas molimo sve zainteresovane da se prijave na dvodnevnu radionicu „Metoda forum teatra- korišćenje drame u edukaciji“ (16. i 17. februar 2019.) . Preporuka je da se prijave osobe koje rade sa djecom i mladima, bilo da su angažovane kroz osnovno i...

Like
1286
0
Sunday, 10 February 2019